Aikido

Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst zonder agressie of geweld, maar met effectieve en soms spectaculaire technieken. Je leert op een relaxte manier omgaan met energie (ki), wat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Behalve met de blote hand wordt ook getraind met houten zwaard en stok.

Aikido is in de vorige eeuw ontwikkeld van een uiterst verfijnde krijgskunst tot een manier van zelfverdediging en spirituele training. Aikido brengt ons door middel van zijn filosofie in harmonie met onze omgeving, met anderen en met onszelf, en ontwikkelt coördinatie van geest en lichaam. Aikido is ontwikkeld met als doel wereldwijd universele waarden en principes van vrede te bevorderen en ontwikkelt bovendien flexibiliteit, concentratie, coördinatie, verbetering van gezondheid, zelfvertrouwen en zelfwaardering bij beoefenaars.

Bij In Mind & Body is het mogelijk om Aikido te beoefenen in onze dojo in Ridderkerk. Onze dojo bestaat al bijna 30 jaar (in verschillende verbanden), maar onze oorsprong is van oudsher het geven van lessen in Aikido in Ridderkerk.

Bekijk deze pagina om meer achtergronden met betrekking tot Aikido na te slaan.

Ki-Aikido voor volwassenen

In tegenstelling tot andere vechtsporten is bij Aikido geen specifieke kracht of snelheid nodig. Het wordt met succes beoefend door mannen en vrouwen van alle leeftijden en met verschillende vaardigheden. Beoefenaars van alle Aikido-stijlen zijn welkom om met ons te trainen.

De basis van Aikido is het idee om in harmonie te zijn met de tegenstander, in plaats van in conflict met hem of haar te zijn. De beweging en de energie van de aanval worden gebruikt zonder botsing of gebruik van kracht. De (fysieke) training van dit fundamentele Aikido-principe leidt tot een beter begrip van mens en natuur en leidt tot wezenlijke vaardigheden voor het oplossen van conflicten.

De bewegingen in Aikido zijn vloeiend en rond. Ze zijn gebaseerd op natuurlijke principes. Wanneer Aikido goed wordt uitgevoerd is er rust in beweging en beheersing in de beweging van beide partners.

De nadruk ligt bij Aikido op het creëren van eenheid en harmonie (Ai) met behulp van Ki. De innerlijke ontwikkeling is een pad (Do) die de Aikidoka doormaakt en deze gaat na de lessen verder, buiten de mat. De mat is de wereld in het klein. Klein maar intens, want op de mat zijn afstanden kort, emoties direct, stress zichtbaar en direct handelen noodzakelijk. Deze benadering nodigt de beoefenaar uit om zijn mogelijkheden te onderzoeken, beperkingen los te laten en uiteindelijk zijn zelfkennis te vergroten.

Acceptatie van het zelf en de omgeving leidt tot een toestand waarin angst en geweld verdwijnen. De Aikidoka ervaart een toename aan zelfvertrouwen en vitaliteit. Stress, onzekerheid en agressief gedrag maken plaats voor acceptatie en constructief handelen.

Ki-Aikido voor kinderen

Aikido is een Japanse vechtkunst (martial art). Het doel van Aikido is het creëren van eenheid tussen geest en lichaam. In tegenstelling tot vele andere vechtsporten is er voor Aikido geen bijzondere kracht of snelheid nodig. Aikido ontwikkelt lenigheid, coördinatie, concentratie, verbetert de gezondheid en fitheid, communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen. Kinderen leren op de mat de basisprincipes van Aikido door oefeningen, spelletjes en technieken.

De technieken en ki-testen die we doen leert kinderen kalmte en een heldere geest te ervaren, en helpt op die manier om te gaan met school en de mogelijke druk die daardoor ontstaat. Het resultaat is dat kinderen gemakkelijker kennis opnemen en helderder denken.

Aikido leert kinderen praktische zelfverdediging, maar het is met name deze kalmte die het verschil maakt, waardoor mogelijke conflictsituaties beter ingeschat kunnen worden en tot een betere oplossing leiden. Aikido leert kinderen ‘hoe ze sterk kunnen zijn’ en hoe ze kunnen leren dat wanneer ze kalm en ontspannen blijven veel sterker en assertiever kunnen zijn dan bij het gebruik van fysiek of verbaal geweld. Ze leren over verantwoordelijkheid en over elkaar met respect en vriendschappelijk behandelen.

Aikido is een training voor geest en lichaam en leert kinderen om gemakkelijker om te gaan met het leven. De grootste effecten bereik je bij Aikido wanneer je ontspannen bent. Door dit in de praktijk te ervaren, kunnen kinderen dit ook gemakkelijker toepassen in hun eigen wereld.

Aikido biedt kinderen een positief wereldbeeld. Het leert dat je in harmonie met je omgeving en anderen moet werken om iets tot stand te brengen wat de moeite waard is. Als je geest kalm, positief en in orde is, kun je iets goeds maken van alle kansen die je aangereikt worden.

Om Aikido te leren, worden afwisselende en leerzame oefeningen gebruikt zoals:

  • oefeningen voor soepele spieren
  • rollen en vallen
  • evenwichtsoefeningen
  • op de lichaamshouding letten
  • natuurlijke bewegingsoefeningen
  • leuke concentratieoefeningen
  • ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen
  • heel veel Aikido-technieken

Voor wie?

Aikido is voor iedereen toegankelijk. Er is geen ‘verkeerde les’ om te beginnen, het is iedere les mogelijk om in te stappen. Bij Aikido trainen cursisten van alle niveaus met elkaar, om op deze manier zoveel mogelijk van elkaar te leren. Gevorderde Aikidoka’s leren evenveel van het uitleggen van Aikido-principes of technieken als beginners die pas begonnen zijn.

Aikido is echter zeker niet eenvoudig. Het is geen pad waar je steeds nieuwe technieken leert of waar je fysiek sterker van wordt waardoor mensen bang van je worden. Wanneer je Aikido beoefent, zul je merken dat het ook niet de kunst is om de ander zo hard mogelijk op de grond te gooien, maar de kunst is om het hoofd koel te houden en die kalmte te bewerkstelligen en vanuit daar de harmonie te onderhouden. Er zijn ook geen wedstrijden, waardoor de verbetering moet komen uit de samenwerking die je op de mat hebt met je partner.

De mat is de wereld in het klein, de plaats waar je in een veilige omgeving ervaringen kunt opdoen. Aikido stopt niet wanneer je de mat verlaat. De levenshouding die je met Aikido kunt bereiken zorgt voor een harmonie met je omgeving waarbij je leert conflicten op een vreedzame manier op te lossen.

Achtergrondinformatie

Bekijk deze pagina om meer achtergronden met betrekking tot Aikido na te slaan.