Verplaatsing aikidoles van dinsdag naar donderdag

Vanwege het vertrek van Eddy is de dinsdagavondles verplaatst naar de donderdagavond.
De les begint om 20:15 en duurt 1,5 uur.

We hopen hiermee ook een betere aansluiting met de jeugd op donderdagavond te krijgen.
Het blijft mogelijk om op dinsdagavond vrij te trainen.

Tot op de mat
Benno, Marcel, Marco, Slawko, Steven, Herman